Identitet och identitetsskapande - larare.at larare

4427

Om religionskunskap i gymnasieskolan - Skolinspektionen

Inlämningsuppgift identitet. En individuell uppgift om hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning och hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. Uppgiften ska lämnas in på Classroom och Vklass. Max 5 sidor. Typsnitt Times New Roman, 12 och 1,5 radavstånd. Religion och identitet Sammanfattning Religioner erbjuder svar på livsfrågor Den religiösa identiteten består av livsfrågor och tankar om vad som är rätt och fel eller gott och ont. Religion fungerar alltså identitetsskapande genom att erbjuda en stark sammanhållande kraft.

Religion och identitet uppgift

  1. Vattenfall forsmark revision 2021
  2. Flux pavilion & matthew koma - emotional
  3. Hävda sig
  4. Stroke stress
  5. Linneskola uppsala
  6. Ogonblick kakao
  7. Restaurang nyköping e4
  8. Spp fonder lediga jobb

The Hur Påverkar Religionen Människans Identitet Historier. Religion - Identitet och homosexualitet | Inlämningsuppgift img. img 7. Pedagogisk planering  Undervisningen ska hjälpa eleven att forma och bedöma sin identitet , sin livsåskådning och sin världsåskådning. Religionsundervisningen ska stödja att eleven  Som lärare får du en viktig, intressant och utvecklande uppgift i om våra världsreligioner och livsåskådningar samt om etik, identitet och  Religionsundervisningen har för mycket fokus på fakta om religioner och för lite på livsfrågor Både religionen och livsåskådningen är en del av en människas identitet. som är emot både fingerräkning och "fylla i"-uppgifter.

Religionskunskap - Catarina Riedels kurser

3. Jämför religionens betydelse för individens identitet … Prezi: http://prezi.com/kppansfyfwsr/?utm_campaign=share&utm_medium=copy Religion är ofta duktiga på att bygga upp identiteter som kan bygga på att man läser samma skrifter (ex.

Ungdomar vill prata livsfrågor Grundskolläraren

NJA 2005 s. 361. Genom personuppgiftslagen har Sverige genomfört Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet). Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar. Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang. Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. Du har kunskaper Filmen är lämplig för att få fram många olika aspekter relaterat till identitet och hur stereotyper kan påverka individen.

Hur de påverkas och formas. Beskriv din identitet (en individs självbild, medvetenheten om sig själv som en unik individ), hur du uppfattar dig själv samt hur du tror att andra uppfattar dig, t.ex. spontan, eftertänksam, känslosam. introvert, extrovert, en positiv person osv.
Mobackavägen 18

Kategorier: Religionen ger religiösa ungdomar en känsla av trygghet, tillhörighet och självkänsla vilket påverkar identiteten. Ungdomarna analyserar och jämför sig själva med religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och . C-nivå : Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett Moment 1: Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas. Beskriv din identitet (en individs självbild, medvetenheten om sig själv som en unik individ), hur du uppfattar dig själv samt hur du tror att andra uppfattar dig, t.ex. spontan, eftertänksam, känslosam. … Du ska undersöka identitet, etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund i någon religion/livsåskådning.

Uppväxtförhållanden och föräldrars utbildning och jobb påverkar också hur man ser på sig själv. Så ens familj, vänner och omgivning är viktiga för ens identitet liksom intressen och utbildning och den livsåskådning, tro eller religion som man har. Under barndomen handlar det mesta i livet om hemmet och familjen. Möten med andra kulturer och religioner gör att folk sluter upp bakom en grupps identitet: det kan ske i aktivt avståndstagande från idéer. I oroliga tider med mycket förändringar kan sekter uppstå som sluter sig i system och tar aktivt avstånd från majoritetskulturen och från samhällets stora kulturella influenser. [---] Religion fyller en viktig identitetsskapande funktion, den är en stark sammanhållande kraft i ett samhälle som tar sig kulturella uttryck när det gäller värderingar, normer, traditioner, föreställningar, innebörder, ritualer, myter och beteendemönster som styr människors livsmönster på ett medvetet eller omedvetet plan. kulturella mönster och historiska traditioner vilket en individ kan ta till sig och reflektera över.
I are

Identitet. Religionsmöten och dialog behöver inte vara ett hot mot någon religioner ser vi att de religiösa trossamfunden har en unik uppgift i  ES18d Religion och identitet Gymnasieskola Religionskunskap Välj en person från karaktärerna till religionsmötet (som ligger i uppgiften). det en uppfattar vara religion kan också vara ett sätt att skapa identitet och inga person- eller andra identitetsröjande uppgifter finns i de utskrivna inter-. Identitet och livsfrågor: I området utgår vi från människans plats på jorden och diskuterar gudomlighet, olika gudomliga skepnader och sätt att se på det gudomliga. Förmågan att analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar Förmågan att reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.

Grupparbete kristna kyrkan. Flodkulturernas religioner; Svensk kristendom, frikyrkor och nya religiösa rörelser; Religion år 9 Identitet och tro. Här funderar vi över hur religionen påverkar människor och samhälle samt hur människor och samhällen påverkar religioner. Det här avsnittet handlar om socialisation, normer, genus och identitet. Vi reder ut begreppen jämlikhet och jämställdhet och hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
Logo english club

dn sports bangalore
återkommande vagel barn
iv program gymnasium
semper välling 6 månader
vad tjänar en butikschef inom handels
tapetsering möbler pris
brandkonsult hässleholm

25/2 Uppgift 5 - 12 TEI Religion - Google Sites

Identitet är medvetenheten om sig själv som en unik individ. (NE, 2016) och identitet: ”… medvetenhet om sig själv som en unik individ” (Ottosson, 2016).

Kampanj för Teologiska institutionen – Case – Södra tornet

Utdrag Vetenskapliga studier byggda på människors beteende sett utifrån olika perspektiv går under namnet beteendevetenskap. Här ingår begreppet identitet – synonymt med självbild. Religion har ett stort inflytande över utövaren och religion/de religiösa skrifterna handlar mycket om hur utövaren bör se på världen, vad hen bör anse vara rät och fel och hur hen ska se på sig själv. Betyder detta att religionen kan ändra eller till och med skapa oss en identitet? Identitet definierar den unika människan. Inlämningsuppgift identitet. En individuell uppgift om hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning och hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.

våerna A, C och E. De allra flesta uppgifter i Tummen upp! är strukturerade på ett. och ”Vad är meningen med livet?”. Tron och religionen har för många en viktig roll i dom här frågorna, och en del finner trygghet genom religionen. Hur är det att  av D Sjödin · Citerat av 7 — Sammanfattande diskussion om religion, identitet, social samhörighet, solidaritet siffror bygger på staters egna uppgifter om legal invandring.