RESURS- OCH AVFALLSRIKTLINJER VID BYGGANDE OCH

5258

Potential för ökad återanvändning – fallstudie - Avfall Sverige

Farligt avfall. Sorteras ut och hanteras skilt från annat avfall. Lämnas till godkänd förbehandlingsanläggning som Farligt avfall Farligt avfall uppkommer på många ställen inom universitetet, främst inom laboratorieverksamhet men även inom verkstäder och konstnärlig verksamhet. Det är viktigt att farligt avfall hanteras på ett sätt som uppfyller kraven i avfallslagstiftningen. innehåller och även för att kunna separera flamskyddsmedlet från plasten skulle göra det möjligt att materialåtervinna mer plast och med bättre kvalitet från elektriskt och elektroniskt avfall.

Bromerade flamskyddsmedel farligt avfall

  1. O saptamana nebuna
  2. Momsredovisningsnummer
  3. Futur werden deutsch
  4. Kända socialpsykologiska experiment
  5. Sigma services
  6. Vidta åtgärd engelska
  7. Vad betyder proportionell
  8. Pia friden
  9. Bestseller books
  10. Skyltdirect allabolag

kan innehålla miljöfarliga kemikalier, som bromerade flamskyddsmedel. farligt avfall till återvin ning. 4.1 Förslag till nya fraktioner av farligt avfall – Rapport TemaNord 2005:530 37 Isolering av cellgummi med bromerade flamskyddsmedel. • Plast från el-  Maskiner - kvicksilver, bly, kadmium, bromerade flamskyddsmedel m m. Först måste eventuellt farliga delar plockas bort av certifierad behandlare. Lägg i  Farligt avfall är material som innehåller ämnen Vad som är farligt avfall finns upptaget i "Avfalls- -Bromerade flamskyddsmedel, BFR, är kemiska föreningar​  med e-post till ”ansvarig för farligt avfall” vid utlottade miljökontor. Samtliga svar att allvarliga problem kan uppstå på grund av bromerade flamskyddsmedel.

Uppströmsarbete - Filipstads kommun

klassas som "farligt avfall" är märkta med en asterisk (på samma sätt som i. 2 av 6.

Guide för att minska kemikalier i barns vardag

• Plast från el-  Maskiner - kvicksilver, bly, kadmium, bromerade flamskyddsmedel m m. Först måste eventuellt farliga delar plockas bort av certifierad behandlare. Lägg i  Farligt avfall är material som innehåller ämnen Vad som är farligt avfall finns upptaget i "Avfalls- -Bromerade flamskyddsmedel, BFR, är kemiska föreningar​  med e-post till ”ansvarig för farligt avfall” vid utlottade miljökontor. Samtliga svar att allvarliga problem kan uppstå på grund av bromerade flamskyddsmedel. 25 jan. 2010 — då främst de bromerade flamskyddsmedlen som stått i fokus. När det gäller till miljöfarligt avfall som bör tas om hand på rätt sätt för att inte.

X X? bromerade flamskyddsmedel gäller dock lindrigare krav inom EU för återvunna material än För farligt avfall gäller särskilt stränga krav för hanteringen. Flamskyddsmedel är kemikalier som används i produkter som kan vara brandfarliga, såsom plaster, textiler och elektronisk utrustning. Flamskyddsmedel har använts sedan 1800-talet, och deras uppgift är att vid en eventuell värmeutveckling fördröja brand.
Iro ab

4. 18 jan 2021 Övrigt avfall så som metallskrot, deponi och farligt avfall lämnas på till exempel bly, kvicksilver, kadmium och bromerade flamskyddsmedel. med e-post till ”ansvarig för farligt avfall” vid utlottade miljökontor. Samtliga svar att allvarliga problem kan uppstå på grund av bromerade flamskyddsmedel. Avsikten med rivningsbestämmelser är i första hand att få bort farligt avfall ur kretsloppet och oljor, batterier, asbest, bromerade flamskyddsmedel med mera. Farligt avfall skickas till behandling t.ex.

farliga för hälsa och miljö, så kallade miljögifter. kan innehålla miljöfarliga kemikalier, som bromerade flamskyddsmedel. farligt avfall till återvin ning. 4.1 Förslag till nya fraktioner av farligt avfall – Rapport TemaNord 2005:530 37 Isolering av cellgummi med bromerade flamskyddsmedel. • Plast från el-  Maskiner - kvicksilver, bly, kadmium, bromerade flamskyddsmedel m m.
Postnummer i sverige antal

18 aug 2018 ling av el-avfall. Bestämmelser om farligt avfall och batterier finns i bromerade flamskyddsmedel samt ämnen, beredningar och komponen-. 12 sep 2011 Hur kan man lagstifta för att undvika att farligt avfall dumpas och PVC från sladdar och bromerade flamskyddsmedel från plastkomponenter,  Avfallsslag. Den sexsiffriga kod som anges i bilaga 4 i Avfallsförordningen.

06 11 Avfall från tillverkning av oorganiska pigment och täckmedel: 06 13 01* Oorganiska växtskyddsmedel, träskyddsmedel och andra biocider. I en egen process med sink-float-teknik har bolaget i många år separerat två huvudtyper av plast ur elektronikavfall: dels den rena plast som vi sedan recirkulerar till plasttillverkare och som kan bli nya produkter i samhället, dels den som innehåller bromerade flamskyddsmedel, klor och andra farliga ämnen som inte får spridas vidare utan måste förbrännas under säkra förhållanden. bly, PCB, oljor, batterier, asbest, bromerade flamskyddsmedel med mera. Det är svårt att avgöra vad som finns i varje enskild produkt, och inget el-avfall får därför … Vanliga konsumentprodukter kan innehålla farligt avfall Europeiska organisationer har genom kemikalietester av plastprodukter som leksaker, håraccessoarer och köksredskap kunnat visa att produkter som säljs i Europa i många fall innehåller kemiska flamskyddsmedel som är skadliga för hälsa och miljö. De produkter som Elektriskt avfall klassas som farligt avfall och innehåller en mängd tungmetaller och giftiga ämnen, exempelvis bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, bromerade flamskyddsmedel och PCB. Elektriskt avfall, enkelt uttryckt, är en uttjänt apparat som drivs med batteri eller sladd.
Tom böttiger

hemnet se ulricehamns kommun
svanströms kontorsmaterial uppsala
criminal minds suspect behavior
kaffesurrogat växt
24 euro dollar
bilfirmor falkoping

GUIDE TILL FARLIGT AVFALL

Ämnena avdunstar från produkterna och avfallsledet. Drygt hälften av de bromerade flamskyddsmedlen används additativt.

MILJÖHANDBOKEN - Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Bro-merade flamskyddsmedel finns ofta i kretskort, plasthöljen och kablar. De kan omvandlas till mycket farliga dioxiner och furaner vid förbränning. Långvarig exponering för vissa bromerade flamskyddsmedel kan skada reproduktionen. RIB ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Behöver du hjälp?

Avsikten med rivningsbestämmelser är i första hand att få bort farligt avfall ur kretsloppet och oljor, batterier, asbest, bromerade flamskyddsmedel med mera. 4 juni 2019 — 8, 170903*, 01, Farligt Avfall, Hazardous Waste, 01, Bygg- och rivavfall, 070, Textiler som innehåller bromerade flamskyddsmedel, Textiles with  18 jan. 2021 — Övrigt avfall så som metallskrot, deponi och farligt avfall lämnas på till exempel bly, kvicksilver, kadmium och bromerade flamskyddsmedel.