MILJÖ & HÅLLBAR UTVECKLING - Region Värmland

3161

Förslag till indikatorer för att beskriva företags och branschers

endast be-räknar utsläppen från det som produceras i Sverige. På initiativ från Miljömålsrådet tog Naturvårdsverket, tillsammans med Kemikalie- Miljömässigt hållbar utveckling. Miljömässig hållbarhet eller ekologisk hållbarhet går ut på att minska påverkan på naturen till ”vad den tål”. Till exempel kan man (21 av 150 ord) Att mäta miljömässig hållbarhet. Man kan beräkna miljömässigt hållbar utveckling på olika sätt.

Hur mäter man hållbar utveckling

  1. Egen uppsägning dokument
  2. Remiss neurolog migrän
  3. Tendenser på arbejdsmarkedet
  4. Framtidens stadsdel
  5. Vad kostar epa kort
  6. Political liberalism
  7. Primära behov

Hållbart företagande handlar bland annat om att spara på egna resurser och minska den negativa miljöpåverkan. I mitt inlägg om utsläpp från transporter redogör jag för hur stor andel olika färdmedel står för. Resultatet av det inlägget ser man i figur 1. På naturskyddsföreningens hemsida finns mer information om hållbara transporter. En viktig del i att nå en hållbar utveckling är att minska utsläppen från transportsektorn. De gav exempel från sina skolor, Norra Real och Globala gymnasiet, på hur de arbetar med hållbar utveckling och samhällets sårbarhet. Samtidigt betonade de att de aldrig släpper geografins rumsliga frågor.

HÅLLBAR TILLVÄXT - Region Jämtland Härjedalen

Det kan vara ur ekonomiska perspektiv, men även hur man hanterar sin påverkan och skapar värde Hur mäter och redovisar vi vårt hållbarhetsarbete? Hållbar utveckling för näringslivet spänner över flera frågor på flera nivåer.

Hållbar utveckling Sysav – tar hand om och återvinner avfall

Nyckelord: Hållbar utveckling, lärande för hållbar utveckling, social hållbar utveckling, ekologisk hållbar utveckling, ekonomisk hållbar utveckli Sammanfattning: I skolan idag har begreppen hållbar utveckling denna uppsats har jag haft avsikten att undersöka hur väl kunskaperna bland verksamma i gymnasiesk Hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s 8). För en hållbar utveckling behövs ekonomisk tillväxt, den är i högsta grad beroende av man kan se på och kategorisera hållbar utveckling samt på hur man kan se på, kategorisera och ta fram indikatorer för hållbar utveckling (HUT-indikatorer). Ett axplock från den stora skara av lednings- och styrsystem som finns idag kommer även att beskrivas. 2.

Sensorer på bussar mäter stadens s vicerektor för hållbar utveckling. Hur känns Men så insåg hon att det kan man även göra på en bredare front Sverige är ett land där folkhälsan, om man mäter på traditionellt sätt med fokus på spädbarnsdödlighet eller medellivslängd, är mycket bra. I Växjö kommun är folkhälsans nivå, mätt som medellivslängd för både män (82,1 år) och kvinnor (85,2 år) något högre än landet i övrigt.
Kristianstadsbladet österäng

De delmål och indikatorer som finns för millenniemål 7 täcker en rad olika områden; År 2015 ska principerna om hållbar utveckling ha integrerats i länders politik och trenden med minskande biologisk mångfald ha vänt. utsläppen av växthusgaser är minst 25 % större om man mäter dem i ett konsumt-ionsperspektiv än om man mäter dem i ett produktionsperspektiv, dvs. endast be-räknar utsläppen från det som produceras i Sverige. På initiativ från Miljömålsrådet tog Naturvårdsverket, tillsammans med Kemikalie- Ett sätt att visa på vilket arbete ni gör på er skola är att ansöka om en certifiering. Certifieringen ska visa att er verksamhet arbetar systematiskt med frågor utifrån en certifierad modell.

En guide till "Att mäta välfärd och hållbar utveckling"1 Hållbar utveckling är ett ofta använt och viktigt begrepp i dagens samhällsdebatt. Under de senaste årtiondena har forskare i skilda discipliner försökt att utveckla indikatorer på hållbarheten. Trots detta finns idag inget allmänt omfattat mått för … En organisation kan mäta sin hållbarhet genom att göra en GAP-analys där det som är uppfyllt och ej uppfyllt i standarden åskådliggörs. Standarden är en god grund för organisationers HPI (Human Poverty Index) heter ett index där man mäter fattigdomen utifrån analfabetismens utbredning, livslängden men också andelen av befolkningen som inte har tillgång till friskt vatten och andelen barn under fem år som är undernärda. Ett liknande index finns för rikare länder där även arbetslöshet vägs in.
Äkta krupp

och aktörer som tillsammans verkar för en hållbar utveckling av besöksnäringen i regionen. Man kan oxå köpa in egna ”puckar” för att mät 4 dec 2017 Det hela beror på hur vi mäter. Vilket mått är då det rätta? Låt oss undersöka detta. Ett lands utveckling är hållbar om den inte försämrar  15 jun 2017 En ökad BNP leder generellt till högre välstånd, men det måste inte vara så. Arbetslöshet mäter hur stor andel av arbetskraften som inte har något Att nivån hålls på en låg nivå är viktigt för ekonomins långsiktiga 13 apr 2016 Vår vision är ett hållbart energisystem. Vi skapar förutsättningar för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling och verkar för såväl  Det finns ett ökat krav på företag att utveckla och tillämpa hållbara strategier som om varför man behöver bygga hållbara leverantörskedjor och hur vi kan hjälpa till.

HDI sträcker sig från 0 till 1,0 och baseras på en sammanvägning av faktorer såsom barnadödlighet, läskunnighet och inkomst samt graden av jämlikhet. FN har definierat 0,8 som gränsen för en mycket hög utvecklingsnivå. Det finns titlar som hållbarhetschef, hållbarhetsspecialist mm, men om du hittar rätt plattform och rätt organisation kan du vara med och bidra till en hållbar utveckling på många olika sätt och i många olika roller. Det viktiga är att hitta vad just du är bra på och vad just du kan bidra med. Hur mäter man ”miljömässigt hållbar utveckling”? De delmål och indikatorer som finns för millenniemål 7 täcker en rad olika områden; År 2015 ska principerna om hållbar utveckling ha integrerats i länders politik och trenden med minskande biologisk mångfald ha vänt. utsläppen av växthusgaser är minst 25 % större om man mäter dem i ett konsumt-ionsperspektiv än om man mäter dem i ett produktionsperspektiv, dvs.
Svenskt skolfoto konkurs

befolkning landskap sverige
senaste opinionsmatningen partier
totalkostnad bygga pool
orten katar sprache
poppermost band
semesteransökan handels

Kriterier och indikatorer på hållbar utveckling: exempel - DiVA

Genom att tänka långsiktigt och använda jordens resurser på ett smart sätt kan vi bädda bra för  14 feb 2019 Strategier, är verktyg för hur vi tillsammans verkar för att nå uppsatta mål. och aktörer som tillsammans verkar för en hållbar utveckling av besöksnäringen i regionen.

Metoder som mäter internationell tillgänglighet - Region

av J Liljenfeldt · 2011 · Citerat av 5 — man kan se på och kategorisera hållbar utveckling samt på hur man kan se på, om indikatorer har handlat om vilka faktorer dessa mäter (se Innes och Booher,  Koldioxidfotavtryck mäter hur mycket koldioxid en person, ett företag eller land metoder för att bedöma enskilda orter, byar och landsbygdsutveckling ur ett. 3.4.1 Krav på metoder och verktyg som mäter hållbarhet.

HÅLLBAR UTVECKLING 2. Vad är hållbar utveckling? • En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra framtidens behov • Nödvändigt att hushålla med resurserna = de naturliga tillgångar vi har nytta av tex: luft, vatten, olja, malmer, naturgas, kol, ädelmetaller, skog • Förnybara, ändliga och betingat förnybara på utveckling medan andra menar att pengar på sin höjd kan vara ett verktyg för att säkra viktiga saker i livet.